Aalto Universitet

Aalto university

Aalto universitet er et finsk, tverrfaglig og multidisiplinært universitet hvor vitenskap og kunst møter teknologi og forretningsvirksomhet. Aalto er engasjert i identifiseringen og løsningen av de større utfordringene samfunnet står ovenfor, og skape en innovativ fremtid. 

Universitetet, med sin hovedkampus I Otaniemi, Espoo, ble opprettet i 2010 etter sammenslåingen av Helsinki University of Technology, the Helsinki School of Economics og the University of Art and Design Helsinki.

Aalto universitet fokuserer på syv hovedområder, hvor de fire første utgjør universitetets fundamentale kompetanseområder, og de siste tre mer integrerte, tverrfaglige tematikker med formål å løse utfordringer som er viktig på verdensbasis og for den finske økonomien:

  1. IKT og digitalisering
  2. Materialer og bærekraftig bruk av naturresurser 
  3. Kunnskapsbygging innen kunst og design
  4. Globale dynamikker innen forretningsvirksomhet
  5. Avanserte energiløsninger
  6. Menneskesentrerte levende miljøer
  7. Helse og velvære

 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering