Gexcon AS

GEXCON logo

Gexcon AS er et norsk firma med hovedsete i Bergen som spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring og avansert spredning, eksplosjoner og brannmodellering. 

Selskapet utvikler, vedlikeholder og bruker industriens standard programvarer for modellering av gass- og støveksplosjoner. Gexcon er en ekspertiseleverandør innen håndtering av brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer. 

Gexcon har vært involvert i etterforskningen av flere større ulykker innen sitt fagområde, og er en aktiv tilbyder av tjenester til sikkerhetsingeniører ved «major hazard» anlegg. Gexcon har opparbeidet seg ekspertise gjennom forskningsprosjekter, sikkerhetsvurderinger, ulykkegranskning og fysiske tester på selskapets anlegg på Sotra.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering