Greek Research and Technology Network S.A

Greek Research and Technology Network S.A

Greek Research and Technology Network S.A (GRNET A.S) tilbyr internettløsninger, e-infrastruktur og avanserte tjenester til det greske utdannings- og forskningsfellesskap, med sikte på å minimere det digitale skillet. GRNET utvikler også digitale applikasjoner som skal sikre ressursoptimalisering for den den greske staten, introdusere nye samarbeidsformer mellom offentlige organer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, borgere og bedrifter. 

 

 

Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post