INESC TEC

Inesc Tec

INESC TEC er en portugisisk, privat forskningsinstitusjon dedikert til vitenskapsforskning og teknologisk utvikling, teknologioverføring, avansert konsulentarbeid og opplæring, samt pre-inkubator for nye, teknologibaserte bedrifter. 

Som en plattform mellom akademia og forretningsverdenen, jobber INESC TEC med å bringe akademia, bedrifter, offentlig administrasjon og samfunnsaktører sammen ved å bruke kunnskapen og resultatene fra forskningsprosjekter innen teknologioverføring med for å oppnå sosial relevans og verdiskapning. 

INSEC TEC er strukturert innen følgende fire områder:

  • Datavitenskap
  • Industri og innovasjon 
  • Kraft og energi
  • Nettverksbaserte intelligente systemer

INESC TECs ledelses- og operasjonelle model implementerer konseptet med kunnskap-til-verdi, som tar forskningsaktiviteter fra kunnskapsgenerering til valorisering. Dette gjøres gjennom en miks av ulike teknologioverføringsprosesser, fra ren teknologioverføring til samarbeidende utvikling, avansert konsulentvirksomhet og -opplæring til potensielt det å skape spin-offs. 

 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering