SINTEF Ocean AS

Logo Sintef Ocean

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Virksomheten har som ambisjon å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering