Tallinn University of Technology

TTÜ logo

Tallinn University of Technology (TTÜ) er Estlands eneste teknologiske universitet, og flaggskipet for estisk ingeniør- og teknologisk utdannelse.
Her skapes synergier og innovative ideer i krysningene mellom teknologisk-, natur-, økonomisk- og helsevitenskap. 

Universitetet arbeider for å svare på behovene til et samfunn i rask endring, og er en aktiv deltaker i å finne løsninger til utfordringer i vår digitale samtid. Med visjon om et innovativt Estland i en bærekraftig verden bidrar TTÜ til bærekraftig utvikling av samfunnet i Estland gjennom innovative tjenester. 

TTÜs forskningsområder, og områder hvor de utvikler høyteknologiske applikasjoner er de følgende:

  • Organisk og analytisk kjemi (kjemi)
  • Matrettet bioteknologi og nevrobiologi (bioteknologi)
  • Geologi (geovitenskap)
  • Forskning på kraftomformere (elkraftsystemer)
  • Solcellematerialer og tribo materialer (materialvitenskap)
  • Forskning på datateknologi og  and biorobotikk (IKT)
  • Nær nullutslippsbygg (byggteknikk)
  • Offentlig administrasjon (samfunnsvitenskap)

TTÜ har som mål å bli et ledende teknisk universitet i Østersjøregionen. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering