Universitetet i Tromsø

UiT

UiT Noregs arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Universitetet skal utnytte det at det ligger sentralt i nordområdene, dets faglege bredde og kvalitet og dets tverrfaglige fortrinn til å møte framtidige utfordringer.

UiT er en sentral aktør i utviklingen av nasjonen og landsdelen. UiT bidreg til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som en direkte følge av sterke forskingsmiljø ved UiT, har flere forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-nivaHavforskningsinstituttetNofima og Norut, og større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanningen av helsepersonell foregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Universitetet har et bredt samarbeid med offentleg sektor.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil