Kompetanseheving viktig i fremtidens arbeidsmarked

Illustrasjonsbilde

Arbeidsmarkedet vil i økende grad etterspørre utdanning og kompetanse. Hva da med de ufaglærte og deres tilknytning til arbeidsmarkedet?

”Employment and Social development in Europe” (ESDE) rapporten fra 2016 viste at pilene i Europa peker i riktig retning med høyere andel sysselsetting og mindre fattigdom. Tilknytningen til arbeidsmarkedet varierer derimot etter utdanningsnivået. En 2015 studie viste at mens andelen som deltar i arbeidslivet blant de med middels og høy utdanning er 8/10 og 9/10, er det bare 6/10 av ufaglærte som deltar i arbeidslivet.

En ny studie fra Cedefop har sett på økonomisk og sosial kostnad av ufaglærte. Studien ønsker å finne kunnskap som kan bidra til å designe og implementere politikk som er spisset inn mot denne gruppen.

Deltar mindre i kompetanseheving

Selv om denne gruppen er de som gjerne har størst behov for utdanning, opplæring og øking av ferdigheter viser forskning at sannsynligheten for at denne gruppen deltar i slike aktiviteter er lavere enn for andre grupper. Da tall viser at behovet for ufaglært arbeidskraft vil synke i årene som kommer, er dette en viktig gruppe å adressere. Å styrke ufaglærtes tilknytning til arbeidsmarkedet er en sentral utfordring for de europeiske økonomien da man vet at arbeidsløshet og sosial utenforskap potensielt kan skade vekst og sosialt samhold.

Høy prioritet på agendaen

Sårbarheten til de ufaglærte er nå et sentralt punkt på den europeiske agendaen ”The New skills agenda for Europe” som inkluderer spesifikke tiltak rettet mot å støtte medlemsstaters innsats for å sikre at alle europeere har det nødvendige ferdighetsnivået for å sikre at de kan realisere sitt fulle potensial og talent.

Studien har utregnet at i tidsperioden 2025-2050 kan økningen i GDP, som følge av reduksjonen i ufaglærte og økningen av ferdighetene deres, være mer enn 200 milliarder og 410 milliarder euro.

Last ned og les mer om studien ved å laste ned den fulle rapporten eller oppsummeringen under.

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Offentlig forvaltning