Lydforurensning

Illustrasjonsbilde

Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet. Dette kan skade helsen. 

Skadelig for helsen

Trafikkstøy er hovedkilden til støy i byer, og nesten 70 millioner europere er utsatt for støynivå over 55 desibel. Høyt støynivå er knyttet til en rekke helseproblemer. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) kan langvarig eksponering føre til forhøyet blodtrykk og hjerteinfarkt. Det største problemet med høyt støynivå er likevel tap av søvn. En god natt søvn krever at bakgrunnsstøynivå er under 30 desibel. Andre problemer med høyt støynivå er tinnitus, mental helse og stress.

 

EUs lovverk

Høyt støynivå kan også føre til utfordringer på jobb og skole. EU-landene må kartlegge støynivået i store byer, veier, jernbaner og flyplasser, og komme med planer for hvordan de ønsker å løse problemet.
EUs lover forplikter myndighetene til å informere innbyggerne om virkningen av støyforurensning og konsultere dem om de tiltakene de planlegger for å takle støyreduksjon. På den måten kan borgerne se hvordan støyhåndtering gir reelle forbedringer.

Hvordan takle høyt støynivå

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning