Smart Energi for Smart Levesett

Illustrasjonsbilde

Vi er midt i en energiovergang som holder spennende løfter. Europakommisjonen er opptatt av å takle utfordringene knyttet til denne utviklingen, og resultatet er "Clean Energy for all Europeans -pakken utgitt november 2016.

Den hadde som mål å få mest mulig ut av de tre viktigste trendene bak denne overgangen, dvs. elektrifisering, desentralisering og digitalisering. Både befolkning og myndigheter må være klare for en stor endring. 

Tre trender

Elektrifisering av store sektorer som transport og oppvarming er en av nøkkelfaktorene til endring, grunnet dekarbonisering og nye transportmuligheter.
Desentralisering via forbrukersentralisering av energisystemene, som det heter nå, kommer av stor reduksjon av kostnader for distribuert energi. Energien fremover vil være mer destralisert og variert. Vi må se på etableringsbarrierene og gjøre det enklere å ta del i energimarkedet. I dag er markedet tilnærmet lukket og det er vanskelig å entre markedet, grunnet for eksempel høye minimums produksjonsbidrag. 
Digitalisering skjer både på eksisterende strømnett (smart måler, smarte sensorer, automatisering) og utover måleren (Tingenes Internett (IoT), strømkrevende enheter).
IKT-systemer kan hjelpe sektorer med å være mindre strømavhengig, samtidig øke effektivitet og dekarbonisering. Fornybar energi kan helt enkelt ikke skje uten IKT.

”Vi overvurderer alltid forandringen som vil skje de neste to årene, og vi undervurderer endringen som vil skje om ti år” Bill Gates

Les mer her om de tre trendene og verktøykassen som inkluderer algoritmer, infrastruktur og optimalisering. 

 

Artikkel fokus
Offentlig forvaltning