Utbredelsen av eHelse vokser i Europa

Illustrasjonsbilde

eHelse har blitt en viktig ressurs for å få tilgang til helseinformasjon og tjenester, samt forbedre hvordan helseinformasjon er samlet, forvaltet og brukt.

eHelse kan redusere ulikheter i helsesektoren og hjelpe til med å modernisere nasjonale informasjonssystemer og- tjenester. Utbredelsen av eHelse vokser i Europa og mange programmer modes til etablerte nasjonale tjenester, noe som indikerer medlemslandenes engasjement for eHelse. Majoriteten av medlemslandene har vist sin forpliktelse ved at 70% nå har nasjonale policy eller strategier på eHelse. Slike strategier som inkluderer etiske rammeverk, finansieringsstrategier og utdanning på eHelse, sikrer en bærekraftig vekst og majoritet. Blant EUs medlemsland, har 59% et nasjonalt elektronisk helseregister (EHR).
En ny eHelse-rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), angir at forbedringene i bærekraftige finansieringsmodeller, lovgivning, evalueringer og utdanning i eHelse vil ytterligere støtte denne fremgangen.

 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Offentlig forvaltning