Hvordan delta i EØS-midlene

Nøkkelinformasjon EØS-midlene

EØS-midlene er en unik mulighet til å delta i internasjonalt samarbeid. Som en hovedregel kan offentlige eller private virksomheter, kommersielle eller ikke-kommersielle og frivillige organisasjoner, delta i prosjekter med partnere fra mottakerlandene.

Hvert enkelt prosjekt skal bidra til å nå de overordnede målsettingene for EØS-midlene.

Partnere

Et prosjekt kan ha mer enn én partner, men det er alltid prosjektpartneren i mottakerlandet som er prosjektoperatør og hovedavsender av prosjektsøknaden.
I den forberedende fasen er det mulig å få dekket utgifter til å finne partnere og utvikle prosjekter. Deltakelse på partnersøk-konferanser, utgifter til reise og opphold for å møte partnere, samt utgifter ved å utvikle samarbeidsprosjekter, er eksempler på utgifter som kan få støtte.

Prosjektforslag

Selv om prosjektpartneren i mottakerlandet er prosjektoperatør, kan ideer til prosjekter komme fra begge sider.
Hvert programområde administreres av en nasjonal programoperatør, som stort sett er offentlig institusjoner. De har som oppgave å tildele midler til prosjekter etter avtalte kriterier, og overvåke at de gjennomføres i tråd med regler og retningslinjer. Ethvert område har sin egen nettside med informasjon om utlysninger. Lenkene er tilgjengelige via landsidene på EØS-midlenes engelske hjemmeside.
Programoperatørene er ansvarlige for å kunngjøre retningslinjer og frister for utlysningene, som også inneholder informasjon om budsjett, målsettinger og kriterier som blir brukt til å velge prosjekter. Utlysningene gir tydelige føringer for prosjektforslaget, som burde være utformet etter de kriteriene som er beskrevet i utlysningen.