Agenda og kalender

Her vil du finne kommende arrangementer, både fra Horizon South Norway, men også andre arrangementer som er relevante for nettverket og våre satsingsområder.

September, 2018

NFR Horisont 2020 - Proposal Development - Focus Impact

04. september kl 09:00 - 15:30, Kristiansand, Universitetet i Agder

Kurs i Kristiansand: Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

For mer informasjon og påmelding, se her

 

Horizon 2020 - Info Day, Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials

11-12 september, Brussel, Charlemagne building, rue de la Loi 170

The event targets potential applicants to the 2019 calls for project proposals under the Horizon 2020 Challenge 5 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials".

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Prosjektutvikling 2

11. september, kl 09:00 - 16:00, Oslo, Forskningsrådet, Abel 1

Forskningsrådet inviterer til et av sine mest populære kurs, og gir deg god innsikt i hvordan man utvikler et best mulig prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset holdes av Joe Gorman, SINTEF, og dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation Ltd. Du får det beste av deres samlete erfaringer og kunnskap.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

Horizon 2020 - Matchmaking event - Observations, AI and Sustainable development

24. - 25. september, Paris, 21 rue Descartes, 75 005 Paris

This seminar will bring together producers of datainformation processing specialists and developpers of applications, in a multi-disciplinary approach, to create new synergies across borders and initiate cooperations in particular in a H2020 framework.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

25. september, kl 09:45 - 16:00, Oslo, Forskningsrådet, Frisch 1/2

Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

26. september, kl 08:45 - 14:15, Oslo, Forskningsrådet, Frsich 1/2

Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Budsjettering 1

27. september, kl 08:45 - 15:00, Oslo, Forskningsrådet, Frisch 1/2

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

Oktober, 2018

NFR Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU prosjekt

02. - 03. oktober kl 09:00 - 16:00, Oslo, Forskningsrådet, Abel 1

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. 
Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Konsortieavtalen

04. oktober kl 09:00 - 15:30, Oslo, Forskningsrådet, Abel 1

Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

Horizon 2020 - Energy info day

05. oktober kl 08:30 - 15:30, Brussel, Charlemagne, Rue de la Loi 170

The event will cover the following calls for funding organised in 2019:

Smart citizen-centred energy system

Smart Cities and Communities

For mer informasjon og påmelding, se her

 

NFR Horisont 2020 - Prosjektseminar om samfunnsforskning i H2020

11. oktober kl 10:00 - 14:30, Oslo, Forskningsrådet

Forskningsrådet inviterer til seminar hvor pågående SC6-prosjekter vil bli presentert innenfor temaene oppvekst, migrasjon og utenriks. Formålet med seminaret er å synliggjøre samfunnsforskningsprosjekter med norsk deltakelse i Horisont 2020, og på den måten bidra til erfaringsdeling og formidling ovenfor departementer, forskningsmiljøer og andre interesserte.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

NFR Horisont 2020 - Norsk - bayersk workshop om energi, klima og miljø

23. - 24. oktober kl 12:00 - 12:00, München, Bavaria Research Alliance 

Jobber du med energi, klima og miljø og er interessert i internasjonalt samarbeid innen forskning og innovasjon? Da er denne workshopen som Forskningsrådet og Bavarian Research Alliance arrangerer noe for deg.

For mer informasjon og påmelding, se her.

 

Horizon 2020 - International Brokerage Event; Europe in a changing world: inclusive, innovativ and reflective societies

30. oktober, Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

This international information-day event will highlight research topics covered within the 2019 calls for proposals in Societal Challenge 6 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies of Horizon 2020. Participants will have the possibility to join in a matchmaking event dedicated to the topics of the 2019 Societal Challenge 6 call for proposals. The matchmaking event will give participants the opportunity to join pre-arranged meetings with other participants in order to identify possible collaborators and to facilitate the setup of Horizon 2020 project consortia.

Please note, that the registration for the info-day and brokerage event will open 2 September 2018

For mer informasjon og påmelding, se her.