Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
[Horisont 2020] Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.
[Horisont 2020] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[Horisont 2020] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[Horisont 2020] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[Horisont 2020] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[Horisont 2020] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[Horisont 2020] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[Horisont 2020] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[Horisont 2020] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[Horisont 2020] En ny teknologi skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.
[Horisont 2020] Utvikler emballasje som vil være minst 10% lettere enn de fossile alternativene, radikalt forbedre miljøavtrykket i produktlivssyklusen og sørge for 80% reduksjon av CO2-utslipp.