Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] Resirkulert mineralull fra bygge- og riveavfall blir omdannet til et nytt råstoff som kan brukes i produksjonen av nye byggevarer.
[Horisont 2020] SECURECHAIN utvikler en ressurseffektiv og bærekraftig verdikjede for bioenergi.
[Horisont 2020] SCALIBUR utvikler og demonstrerer innovative løsninger for å omdanne bioavfall og avløpsslam til nye produkter.
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[Horisont 2020] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[Horisont 2020] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[Horisont 2020] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[Horisont 2020] Build-in-Wood skal demonstrere de miljømessige og økonomiske fordelene ved å bruke trevirke i fleretasjers bygg.
[Horisont 2020] SINTEF koordinerer prosjekt med mål om å kunne lage bærekraftig hydrogen fra vindenergi. Dette for å sikre mindre belastning på strømnettet på rurale steder.
[Horisont 2020] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[Horisont 2020] CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
[Horisont 2020] POLYMARKs system identifiserer og markerer plast som har vært kontakt med mat, og plast som ikke har det.