Prosjekter Horisont 2020

[Horisont 2020] BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
[Horisont 2020] Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
[Horisont 2020] DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
[Horisont 2020] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[Horisont 2020] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
[Horisont 2020] Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.
Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner