Prosjekter

[Horisont 2020] Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[Horisont 2020] Prosjektet har forent eksisterende e-infrastruktur i en integrert plattform for å bedre synergier og tjenester i Sørøst-Europa og Øst-Middelhavet i et virtuelt forskningsnettverk.
[Horisont 2020] Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
[Horisont 2020] Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
[Horisont 2020] Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
[JPI Oceans] Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
[JPI Oceans] Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
[Horisont 2020] ECOCHAMPS er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt som skal løfte opp hybridbiler og gjøre Europeiske produsenter av kommersielle kjøretøy mer konkurransedyktige.
[Horisont 2020] Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.