AnyPLACE - en modulær smart måleplattform

Prosjektakronym
AnyPLACE

AnyPLACE, et nylig avsluttet Horisont 2020- finansiert prosjekt, har utviklet en modulær smart måleplattform.

Bedre samspill mellom aktører

Prosjektet har etablert en todelt tjenesteutviklings-gateway som som forbedrer samspillet mellom sluttbrukere, markedsrepresentanter, nettoperatører og leverandører.  Løsningen tillater energimåling (elektrisitet, gass, oppvarming og kjøling), utnyttelse av strømnettet på en mer effektiv måte, samt gjøre sluttbrukere mer aktive gjennom deltakelse i programmer knyttet til etterspørselshåndtering. Plattformen kan også utnyttes aktivt for å styre og kontrolle strømnettet, samt legge til rette for reduserte driftsproblemer knyttet til variabel fornybar kraftproduksjon. 

Omfattende testing

For å muliggjøre utviklingen av en effektiv modulær og fleksibel plattform, ble det utført en analyse av ulike reguleringer og rammeverk, energi- og telekommunikasjonsstandarder, potensielle scenarier for distribusjon, tekniske krav til løsningen og tilgjengelige teknologier. Et sett med forskjellige modulkombinasjoner har blitt bygget for å håndtere forskjellige applikasjonsscenarier. Disse har så blitt testet i et smart grid laboratioriemiljø og i en feltprøve. 

Any PLACE er med i BRIDGE, et initiativ fra EU-kommisjonen, som forener Horisont 2020 prosjekter innen Smart Grid og lagring. Målet med BRIDGE er å skape et strukturert syn på tverrgående problemstillinger som kan være til hinder for innovasjon. 

 

Prosjektets fulle navn er Adaptable Platform for Active Services Exchange.

Les mer om det avsluttede prosjektet her

 

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€2 974 264
EU-tilskudd
€2534389
Kontakt prosjekt