The Blue Growth Farm - Flytende plattformer med flere integrerte bruksområder

Prosjektakronym
The Blue Growth Farm

Prosjektet The Blue Growth Farm skal utvikle plattformer til havs med flere ulike bruksområder.

Integrerte bruksområder

Prosjektet har som overordnet mål å sikre integrert, bærekraftig og økologisk utnyttelse av ressurser på åpent hav. For å oppnå en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, er det viktig med en kombinasjon av akvakulturanlegg, offshore fornybare energikilder og anvendelse av teknologisk kunnskap.

Storskala anlegg

Formålet til Blue Growth Farm prosjektet er å produsere avansert industriell kunnskap gjennom en fullintegrert og effektivt offshore flytende flerbruksplattform. En slik flytende plattform skal inkludere et beskyttet basseng med automatiserte akvakultursystem med mulighet for å produsere fisk av høy kvalitet, i tillegg til store dekksområder og lagringsplass hvor det skal installeres 10 MW vindturbiner og bølgekraftanlegg (Wave Energy Converter). Relevante problemstillinger innen forskning og utvikling er adressert gjennom en spesifikk strategi for å designe og teste løsninger for en offshore plattform prototype med mål om å bruke testresultatene til å lage storskala anlegg.

 

Prosjektets fulle navn er Development and demonstration of an automated, modular and environmentally friendly multi-functional platform for open sea farm installations of the Blue Growth Industry.

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Prosjektleder
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€9 854 078
EU-tilskudd
€7602873
Kontakt prosjekt

Prosjektkoordinator:
Fabrizio Lagasco

fabrizio.lagasco@rina.org
+39 010 3196446

Rina Consulting SPA

Via San Nazaro 19

16145 Genova 

Italia