ClimeFish – Sikrer bærekraftig fiskeproduksjon i Europa

Prosjektakronym
ClimeFish

ClimeFish er et Horisont 2020-prosjekt med mål om å bidra til at økningen i sjømatproduksjonen skjer innenfor områder hvor det er potensial for bærekraftig vekst. Dersom utviklingen i klimaet går som forventet vil ClimeFish bidra til robust sysselsetting og bærekraftig utvikling av både land- og kystsamfunn.

De underliggende biologiske modellene er basert på enkeltartsdistribusjon og produksjon, samt interaksjoner mellom flere arter. Prognosemodeller vil gi produksjons-scenarier som vil tjene som input til sosioøkonomisk analyse, hvor risiko og muligheter blir identifisert i samarbeid med interessenter. Dette vil styrke vitenskapelig rådgivning og forbedre langsiktig produksjonsplanlegging og policyutvikling.

Utvikler spesifikke forvaltningsplaner

ClimeFish vil ta for seg tre produksjonssektorer gjennom 16 case-studier som involverer 25 arter. Effektene av tre forhåndsdefinerte klimascenarier vil studeres. For syv av disse tilfellene vil ClimeFish utvikle spesifikke forvaltningsplaner som samsvarer med økosystemtilnærmingen og basert på en resultatbasert ordning som gjør det mulig for regulatorer, fiskeri- og akvakulturoperatører å forberede og tilpasse seg klimaendringene og samtidig redusere økonomiske tap og sosiale konsekvenser.

Sikrer fremtidig produktiv utnyttelse av marine økosystemer

Den biologiske prognosen vil gjøre det mulig for ClimeFish å estimere de sannsynlige sosioøkonomiske konsekvensene for fremtidig fiske- og akvakulturproduksjon. Disse prognosene vil tillate ClimeFish å formulere, teste og evaluere innovative styringsstrategier designet for å redusere produktivitetstapet og samtidig utnytte potensielle muligheter. Disse strategiene vil bli implementert i tilfelle spesielle forvaltningsplaner som vil tilfredsstille kravet om god miljøstatus som definert i rammedirektivet om marinestrategi, og dermed sikre fremtidig produktiv utnyttelse av sunne marine økosystemer i et klima i endring.

Fult navn på prosjektet: Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate change

Her kan du lese mer om prosjektet.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€5 195 216
EU-tilskudd
€5000000
Kontakt prosjekt

ClimeFish project 

Address: Muninbakken 21, 9019 Tromsø, Norway

Phone: +47 776 45272

Email: climefish@uit.no