CryoHub - storskala kryogen energilagring

Prosjektakronym
CryoHub

CryoHub, et Horisont 2020- finansiert prosjekt, skal undersøke og utvide potensialet for storskala flytende kryogen energilagring. 

Flytende kryogen 

Den periodiske forsyningen av enkelte fornybare energikilder er en stor utfordring for kraftmarkedet. I perioder er det overproduksjon når etterspørselen er lav, mens det i andre perioder er for lav produksjon i forhold til etterspørsel. Flytende kryogen energilagring er en lovende teknologi som muliggjør lagring i perioder med høy produksjon og bruk i perioder med høy etterspørsel. 

Fornybar energi er nøkkelen

Ved å benytte fornybare energikilder (RES) og lagre flytende kryogen, skal CryoHub balansere energinettet, samtidig som de møter behovet for kjøling i matvarehus og gjenvinner varme fra utstyr og komponenter. På denne måten utvikles en syklus av flytende kryogen, lagring, distribusjon og effektiv bruk. CryoHub er med i BRIDGE, et initiativ fra EU-kommisjonen, som forener Horisont 2020 prosjekter innen Smart Grid og lagring. Målet med BRIDGE er å skape et strukturert syn på tverrgående problemstillinger som kan være til hinder for innovasjon. 

Prosjektets fulle navn er Developing Cryogenic Energy Storage at Refrigerated Warehouses as an Interactive Hub to Integrate Renewable Energy in Industrial Food Refrigeration and to Enhance PowerGrid Sustainability

Les mer om prosjektet her.

Koordinatorland
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€8 322 737
EU-tilskudd
€7045594
Kontakt prosjekt