GAIN - intensivering av akvakulturproduksjon i EU/EØS

Prosjektakronym
GAIN

GAIN er et Horisont 2020 prosjekt som frem til 2021 skal tilrettelegge for den økologiske intensiveringen av akvakultur i EU/EØS-området, med det doble formålet om å øke industriens produksjon og konkurransekraft, og samtidig sikre bærekraft og overholdelse av EUs regelverk om matsikkerhet og miljø. 

Fokus på miljø og bærekraft

Miljøintensivering av europeisk akvakultur er en tverrfaglig utfordring som krever integrering av vitenskapelige og tekniske innovasjoner, nye politiske retningslinjer og økonomiske instrumenter. Vellykket miljøintensivering av akvakultur vil gi økt produksjon og høyere kvalitet på produktene, føre til flere arbeidsplasser og forbedre handelsbalansen ved å redusere import. 

GAIN, foruten å se på innovative måter å inkludere dyrkede arter, har prosjektet også som mål å søke samhandling med ulike andre sektorer for å promotere implementeringen av sirkulærøkonomiske prinsipper i akvakultur. Prosjektkonsortiumet inkluderer et vidt spekter med kompetanse som utfyller hverandres kompetanser, og en rekke ulike forskningsinstitutter og industrielle partnere.

Økt produksjon ved hjelp av innovative prosesser

Prosjektet skal nå følgende mål:

  • Utvikle og optimalisere bærekraftig fôr uten å øke presset på fiskebestanden eller landbaserte produkter.
  • Gi økt verdi til dyrking gjennom innovative prosesser, som vil føre til verdifulle sekundære materialer fra biprodukter og sidestrømmer. Dette vil medføre økt fortjeneste og minske miljøavtrykket.
  • Forbedre driften av oppdrettsanlegg for fisk og skalldyr, når det gjelder FCR, fiskevelferd og reduksjon av avfall, ved bruk av sensorer, biomarkører, Big Data, IoT (Internet of Things) og prediktive matematiske modeller.
  • Tilrettelegge for integrerte politiske retningslinjer og adressere aktuelle barrierer når det kommer til implementeringen av sirkulærokonomiske prinsipper i akvatisk produksjon.

 

Prosjektets fulle navn er Green Aquaculture Intensification in Europe.

Koordinatorland
Program
Totalbudsjett
€6 109 649
EU-tilskudd
€5998795
Kontakt prosjekt

Ca' Foscari University of Venice