INMARE – forener tverrfaglig kompetanse innen enzymproduksjon og biokatalyseprosesser

Prosjektakronym
INMARE

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

Alle prosjektets involverte er markedsledende innen enzymproduksjon og biokatalyseprosesser designet for å effektivt levere sikrere, billigere og biobaserte produkter. De har også imponerende resultater innen miljørenseteknologier og er forpliktet til å fremme offentlig forståelse bevissthet og formidling av vitenskapelig forskning. Hovedfokuset for prosjektet vil være innen strømlinjeforming og forkorting av rørledninger for enzym og bioaktive forbindelser inn mot industrielle applikasjoner gjennom etablering av marine enzymsamlinger med en høy andel enzymer. Prosjektet vil også prioritere identifisering av nye bly-produkter og levering av forbedrede prototyper for nye biokatalytiske prosesser.

I løpet av de første 18 månedene har INMARE-prosjektet oppnådd en betydelig fremgang i forhold til sine mål.

Prosjektets fulle navn er Industrial Applications of Marine Enzymes: Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein diversity from the sea.

Koordinatorland
Prosjektleder
Program
Startdato
Sluttdato
Totalbudsjett
€7 396 689
EU-tilskudd
€5999557
Kontakt prosjekt

 

INMARE: Industrial Applications of Marine Enzymes
Bangor University, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Phone: 01248 383629
Email: o.golyshina@bangor.ac.uk