Nyeste Blå Vekst

[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[15.01.20] Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[16.12.19] Norsk sokkel har et stort vekstpotensial innen havvind, og kan kan potensielt ha 42GW installert kapasitet i 2050.
[28.11.19] Det må bygges ut 450 GW havvind innen 2050 dersom man skal nå målet om klimanøytralitet. Ifølge Wind Europe er det et realistisk mål, men det vil kreve enorme investeringer og politisk vilje.
[19.11.19] Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
[15.11.19] Den årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens politikk og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.
[14.11.19] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[12.11.19] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[29.10.19] Offshore vind har et enormt vekstpotensial, og det internasjonale energibyrået (IEA) spår at markedet for havvind vil være femten ganger så stort innen 2040.