Nyeste Blå Vekst

[20.02.18] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt innen FP7 som inntil 2016 jobbet med å sikre langsiktig bærekrafighet av europeisk akvakultur.
[19.02.18] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
[19.02.18] Rapporten Unleashing Europe's offshore wind potential viser at havvind kan produsere mellom 7%-11% av Europas strømforbruk innen 2030. 
[19.02.18] RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
[01.02.18] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
[24.01.18] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[24.01.18] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[02.01.18] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
[28.12.17] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
[28.12.17] FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[27.12.17] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.