Nyeste Blå Vekst

[03.10.18] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[27.09.18] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[26.09.18] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[25.09.18] SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
[24.09.18] Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
[20.09.18] Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
[20.09.18] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
[18.09.18] Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
[12.09.18] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.