Nyeste Blå Vekst

[12.11.19] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[29.10.19] Offshore vind har et enormt vekstpotensial, og det internasjonale energibyrået (IEA) spår at markedet for havvind vil være femten ganger så stort innen 2040.
[28.10.19] OES presenterer i sin årsrapport en statusoppdatering på det internasjonale samarbeidet om havenergi.
[22.10.19] ETIP Ocean legger frem sin strategi for hvordan bruken av havkraft skal øke i fremtiden, og hvordan myndigheter kan stimulere til innovasjon og nye løsninger i havkraftindustrien.
[03.10.19] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[01.10.19] Future technology for prosperity har identifisert fem satsningsområder EU bør fokusere på i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa.
[24.09.19] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[18.09.19] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[16.09.19] Den britiske regjeringen har laget en langtidsstrategi som skal sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i den maritime sektoren
[11.09.19] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[05.09.19] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[02.09.19] Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.