Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Østersjø] Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[Interreg] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[Horisont 2020] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[Horisont 2020] En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
[Horisont 2020] Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
[Horisont 2020] Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
[Horisont 2020] Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
[Horisont 2020] Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.
[Horisont 2020] Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
[Horisont 2020] En ny båt kan fjerne både søppel og alger samtidig.