Prosjekter Blå Vekst

Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive
[Horisont 2020] Vanndronen plukker opp søppel fra havet og samler inn havdata.
[Horisont 2020] BigData-teknologi skal bidra til bærekraftig vekst i bioøkonomien.
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
[Horisont 2020] En ny sensorteknologi muliggjør løfteoperasjoner i dårlig vær. Det gir store kostnadsbesparelser og reduserer CO2-utslippene.
[Horisont 2020] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs