Nyeste Cleantech

[16.10.18] Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
[04.10.18] Rapporten er del av World Economic Forums initiativ for å forme den globale energi-fremtiden, og sikre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi.
[03.10.18] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[28.09.18] Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
[26.09.18] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene
[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
[20.09.18] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
[19.09.18] SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
[17.09.18] RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
[17.09.18] CrowdFundRES benytter seg av en innovativ metode for å sikre finansiering av nye fornybare energi-prosjekter i Europa.
[12.09.18] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.