Nyeste Cleantech

[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[13.12.19] Datasentrenes høye strømforbruk kan løses ved fleksibel energibruk fra fornybare energikilder.
[10.12.19] Et integrert rørsystem utveksler varmen fra solcellepanelet, som for eksempel kan brukes til å varme opp vann. Solcellepanelet har også et eget kjølesystem som gjør at effekten øker betydelig.
[09.12.19] Turbinen skal tåle at kraftproduksjonen stopper og starter 30 ganger på én dag, slik at vannkraften raskt kan tilpasse seg markedsbehovene og værforholdene som styrer vind-og solkraft.
[05.12.19] Resirkulert mineralull fra bygge- og riveavfall blir omdannet til et nytt råstoff som kan brukes i produksjonen av nye byggevarer.
[02.12.19] De fleste europeiske land har innført tiltak og reguleringer, og stadig flere bedrifter tar i bruk sirkulære forretningsmodeller.
[29.11.19] SECURECHAIN utvikler en ressurseffektiv og bærekraftig verdikjede for bioenergi.
[28.11.19] Det må bygges ut 450 GW havvind innen 2050 dersom man skal nå målet om klimanøytralitet. Ifølge Wind Europe er det et realistisk mål, men det vil kreve enorme investeringer og politisk vilje.