Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[06.12.18] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[06.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[01.11.18] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[31.10.18] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[16.10.18] No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
[16.07.18] Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
[12.07.18] PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
[10.07.18] En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
[04.07.18] KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
[02.07.18] EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
[27.06.18] Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter