Nyeste Helse- og Velferdsteknologi

[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[26.06.19] Markedspotensialet for telemedisin er vist å være stort og forventes å vokse med en sammensatt årlig vekst på 14% i de kommende årene
[10.06.19] En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
[05.06.19] EU vil fremme digitalisering av helse og omsorg i det digitale indre marked, styrke borgernes rettigheter og bygge et sunnere samfunn.
[04.04.19] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[07.02.19] Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
[17.12.18] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[06.12.18] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[06.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[01.11.18] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[31.10.18] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[29.10.18] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.