Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Interreg Sverige-Norge] Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
[Horisont 2020] Do CHANGE er et prosjekt med mål om bedre folkehelse gjennom personlige, digitale tilbakemeldinger.
[European Regional Development Fund (ERDF)] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[Interreg Sverige-Norge] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[FP7] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[Horisont 2020] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[FP7] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!