Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[FP7] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
[Active and Assisted Living Programme] e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
[Active and Assisted Living Programme] Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
[Horisont 2020] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?
[Horisont 2020] Kan samarbeid mellom SMBer i sektorene innenfor luftfart, bioteknologi, IKT, energi og medisinsk utstyr bidra til bedre helsetjenester?
[Active and Assisted Living Programme] Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
[Active and Assisted Living Programme] InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
[Active and Assisted Living Programme] Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
[European Regional Development Fund (ERDF)] Hvordan kan Europas aldrende befolkning bo lenger hjemme og samtidig være sikre på at de får den hjelpen de trenger?
[Horisont 2020] Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
[FP7] Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.