Prosjekter Helse- og Velferdsteknologi

[Interreg Sverige-Norge] Velferdsteknologiske løsninger resulterer i økt selvstendighet og bedre livskvalitet
[FP7] Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
[Horisont 2020] Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
[Horisont 2020] Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet brukte mobil tjenesterobotikk til å øke eldre menneskers livskvalitet.
[FP7] En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Hasic-prosjektet ønsker å komme med strategisk relevans og bidra i folkehelsetjenester - Med fokus på livsstil!
[Active and Assisted Living Programme] e-care@home har utviklet en skybasert plattform for eldre med bipolar lidelse eller vedvarende depresjon.
[Active and Assisted Living Programme] Hvordan kan man øke livskvaliteten for personer med demens? Home4Dem tror de kan ha funnet en løsning.
[Horisont 2020] Hvordan kan man øke bruken, kvaliteten og effektiviteten av helseteknologievalueringer?