Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[06.03.18] Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
[01.02.18] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[03.01.18] Delingsøkonomien utvikler seg stadig. KAROS har utviklet en samkjøringsapp for å inkludere kjøreturen til jobb i denne utviklingen.
[02.01.18] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
[20.12.17] TIMON-prosjektet skal øke sikkerheten, bærekraften, fleksibiliteten og effektiviteten i europeiske transportsystemer ved å utnytte kommunikasjon og åpne data. 
[20.12.17] SENIORS-prosjektet skal utvikle nye sikkerhetsstandarder for å beskytte eldre og bevegelseshemmede i trafikken. 
[01.12.17] Effektiv vannforvaltning er et utfordrende område med tanke på langsiktig økonomisk og sikker samfunnsutvikling. DAIAD-prosjektet har løsninger.
[01.12.17] Prosjektet SmartH2O vil gjennom utvikling av en IKT plattform effektivisere forbruket av vår mest dyrbare ressurs: Vann.
[13.11.17] Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[11.10.17] Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
[10.10.17] Hvordan har innbyggerne i Ii i Finland redusert sitt karbonutslipp raskere enn noe annen kommune i landet?