Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[18.10.18] Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.
[16.10.18] Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
[10.10.18] Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.
[05.10.18] Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
[24.09.18] Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
[21.09.18] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
[24.08.18] Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
[03.08.18] Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
[04.07.18] PowerCon samarbeider med Kristiansand Havn og Agder Energi for å sette i drift Europas største landstrømanlegg.
[22.05.18] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.
[30.04.18] De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
[27.04.18] Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.