Nyeste Smarte Byer og lokalsamfunn

[10.10.19] En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
[03.10.19] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
[30.09.19] EU presenterer sin handlingsplan for hvordan byer kan gå over til et grønnere energisystem.
[26.09.19] StethoMe har mål om å digitalisere stetoskopet for å minimere unødvendige legebesøk.
[23.09.19] EUs Urban Agenda tilrettelegger for digitalisering i byer.
[20.09.19] Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
[19.09.19] Systemer og mobilapplikasjoner som samler inn og analyserer data vil kunne vil forbedre tungtransport og gjennomreiser, og hindre kødannelser i hele Europa.
[19.08.19] Den europeiske investeringsbanken (EIB) har laget et vegkart med 15 tiltak som skal hjelpe byer med overgangen til en sirkulær økonomi
[16.08.19] Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
[15.08.19] Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
[14.08.19] Gården skal kunne dyrke 1000 kg frukt og grønt daglig i høysesongen, uten å bruke jord og sprøytemidler.
[05.07.19] Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.