Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
[Horisont 2020] Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
[Horisont 2020] Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
[Horisont 2020] Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
[Interreg Europa] Prosjektet skal bidra til å øke lokale bedrifter og forhandleres konkurranseevne i rurale områder
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.