Nyeste Transport og havn

[14.02.19] Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.
[08.02.19] Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.
[05.02.19] Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
[28.01.19] ECOCHAMPS er et nylig avsluttet Horisont 2020-finansiert prosjekt som skal løfte opp hybridbiler og gjøre Europeiske produsenter av kommersielle kjøretøy mer konkurransedyktige.
[10.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[30.11.18] Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
[23.11.18] Bærekraftige og smarte løsninger for byer
[21.11.18] Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
[19.11.18] Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[14.11.18] Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring