Nyeste Skole og utdanning

[06.12.19] Energisektoren i Europa er preget av kjønnsforskjeller, og mangel på kjønnsdifferensierte data gjør det utfordrende å evaluere likestillingsinitiativer.
[11.10.19] EU fremlegger sin handlingsplan for økt sysselsetting i byer.
[13.09.19] Nytt prosjekt introduserer spill i undervisningen, der lærerne tar del i spillutviklingen.
[12.08.19] DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
[19.06.19] Eurydice har sett på hva nasjonale myndigheter i EU gjør for å fremme integrering av elever med innvandrerbakgrunn i skolen.
[30.04.19] Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
[26.04.19] EU vil stå overfor mange utfordringer i møtet med fremtidens økonomiske og sosiale trender, men er godt posisjonert for å finne løsninger på problemene.
[02.04.19] Smarte landsbyer skal bidra til å gjøre Skottland verdensledende innen digitalisering
[28.03.19] iRead arbeider med å utvikle en programvareinfrastruktur som skal støtte språkopplæringen.
[16.01.19] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.
[15.01.19] Cognizant har i 2018 som i 2017 gitt ut en rapport hvor de presenterer 21 nye jobber, i en fremtid preget av teknologioptimisme og fremtidsfrykt.
[14.01.19] Antallet sysselsatte innen fornybar energi har fortsatt å øke siden 2012.