Transport og havn

European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.
MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.
Thema jobber med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren.
Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.

Etter at muligheten for autonome kjøretøy på veiene har blir en realitet, jobber bedrifter nå hardt for å skaffe seg markedsandeler i sektoren.

Store investeringer

Investeringer i autonome kjøretøy er doblet det siste året. I løpet av andre kvartal 2017 har over 1,4 milliarder dollar blitt investert i autonome kjøretøyteknologier. Disse dataene inkluderer også investeringer i selskaper som Uber og Lyft, som også utvikler autonome kjøretøyteknologier internt.

Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.
Kunstig intelligens kan være leddet mellom førerassisterte kjøresystemer og virkelig autonome kjøretøy.