Transport og havn

NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
En tidligere Royal Navy har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens skadelige utslipp.
MeBeSafe er et Horizon2020-prosjekt og mottatt 7,1 millioner euro av Europa-kommisjonen.
Det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet MeBeSafe skal gjøre trafikken sikrere gjennom atferdsskiftende nudging-tiltak.
Thema jobber med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren.
Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.

Etter at muligheten for autonome kjøretøy på veiene har blir en realitet, jobber bedrifter nå hardt for å skaffe seg markedsandeler i sektoren.

Store investeringer

Investeringer i autonome kjøretøy er doblet det siste året. I løpet av andre kvartal 2017 har over 1,4 milliarder dollar blitt investert i autonome kjøretøyteknologier. Disse dataene inkluderer også investeringer i selskaper som Uber og Lyft, som også utvikler autonome kjøretøyteknologier internt.