Transport og havn

Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
interACT er et EU-finansiert prosjekt som jobber for en tryggere trafikk ved bruk av autonome kjøretøyer i trafikken.
Et EU-finansiert prosjekt som jobber med å utvikle en måte å måle utslippspartikler ned til 10 nanometer.
AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
EfficienSea 2 ønsker å etablere felles digitale standarder for å forbedre sikkerheten til sjøs.
Aktuelle estimater tyder på at data kan booste EUs økonomi med åtte milliarder euro per år.