Bærekraftig transport

Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
Selvkjørende eller "autonome" kjøretøy (autonomous vehicles, AV) har gått fra science fiction til å være i forkant av transportteknologi.

Etter at muligheten for autonome kjøretøy på veiene har blir en realitet, jobber bedrifter nå hardt for å skaffe seg markedsandeler i sektoren.

Store investeringer

Investeringer i autonome kjøretøy er doblet det siste året. I løpet av andre kvartal 2017 har over 1,4 milliarder dollar blitt investert i autonome kjøretøyteknologier. Disse dataene inkluderer også investeringer i selskaper som Uber og Lyft, som også utvikler autonome kjøretøyteknologier internt.

Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.
Effektiviteten innen godstransport er viktig for å redusere veksten i etterspørselen etter olje, karbonutslipp og luftforurensning de neste tiårene.
København og Amsterdam er blant verdens ledende sykkelbyer. Det er takket være sykkelveier, trafikksikkerhet og at det er enkelt og raskt. 
Autonome og automatiserte biler er fremtiden for transport, og kollektivtransportsystemer er ivrige etter å ta dem i bruk.
India håper på å bli den første store verdensmakten der alle bilene på veiene er elektriske.
EU har satt de mest utfordrende målene i verden for reduksjon av CO2-utslipp fra biler.
Urban mobilitet er essensielt for passasjerer og varer i hele Europa, og det er helt nødvendig for økonomisk vekst.