Veitransport

Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
EU har satt de mest utfordrende målene i verden for reduksjon av CO2-utslipp fra biler.
De neste årene vil bilen endre seg mer enn den har gjort de siste 100 årene.
EU og EØS-medlemmene Norge og Sveits har undertegnet en avtale for å enklere reise på tvers av grenser med tilkoblede og autonome kjøretøy.
Storbritannias største samarbeidsprosjekt med tilkoblet og autonom kjøreteknologi har fått grønt lys til å bevege seg ut på bygatene.
Nytt, dansk autovern skal sikre biler og sluke trafikkstøy. Kommer det til å virke? Det skal det danske vegdirektoratet finne ut av. 
På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
Hvis du er nysgjerrig på fremtidens transportløsning i storbyer, kan det være hensiktsmessig å se til Kina. 
I en ny rapport slår the International Council on Clean Transportation (ICCT) fast at EU kan nå 70 gram CO2 per kilometer innen 2025 uten elbiler.