Olje og gass

SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye krav til kompetanse og ferdigheter er noe av det som tas opp.
BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
Ny studie viser at det lekker urovekkende mye metangass fra stengte oljebrønner. Storbritannia skal rydde opp.
100 selskaper har vært kilden til mer enn 70% av verdens klimagassutslipp siden 1988, ifølge en ny rapport.
2017-versjonen av BP Statistical Review of World Energy viser langsiktige endringer i energimarkedet.
I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
Oil and Gas Technology Centre er lokalisert I Aberdeen, Skottland, og har som ambisjon å spille en viktig rolle for teknologiutvikling i olje- og gassektoren.