Olje og gass

BP, tidligere British Petroleum, er et petroleumsselskap med hovedkvarter i London. Selskapet er et av de fire største oljeselskapene i verden (sammen med Shell, ExxonMobil og Total). 

BPs Energy Outlook ser på de viktigste faktorene som kan påvirke formen på globale energimarkeder frem til 2040
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Ledende norsk serviceselskap innen olje, gass og vindindustri
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring

Groningen er administrasjonssenter i provinsen Groningen. Det er den største byen i Nord-Nederland med sine 202 000 innbyggere, og den åttende største byen i landet. Groningen er en viktig handelsby for det nordlige Nederland. Byen har mange servicefunksjoner for gassindustrien og har videre matvareindustri med foredling av sukker, tobakk og kaffe. I løpet av de senere år er det kommet til endel arbeidsplasser knyttet til IT.

SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Gexcon AS spesialiserer seg innen sikkerhet og risikostyring relatert til brann og gasseksplosjoner fra brennbare stoffer.
Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye krav til kompetanse og ferdigheter er noe av det som tas opp.