Alternative drivstoff

JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
I dag er 94% av energibehovet i transportsektoren avhengig av olje og det importeres for 187 milliarder euro per år. Nå ønsker kommisjonen en grønnere sektor.
Global Industry Alliance (GIA) støtter transport og logistikknæringene med overgangen til et lavkarbonsamfunn.
På grunn av lave utslipp har batteridrevne elektriske biler blitt et populært kjøretøy. Fortsatt er det dog mange som mener at de har dårlig rekkevidde.
Sharing Cities er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som omfatter 35 partnere og seks byer, som søker å gjøre smarte byer til virkelighet. På sikt har prosjektet målsetning om å nå ut til over 100 kommuner på tvers av Europa.
I en ny rapport slår the International Council on Clean Transportation (ICCT) fast at EU kan nå 70 gram CO2 per kilometer innen 2025 uten elbiler.
SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning.