Krisehåndtering

MOBNET-prosjektet har designet et søk- og ledningssystem som med bruk av moderne lokaliseringsteknologi skal bistå nødetater i søk- og redningsoperasjoner.
Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond.
Oasis LMF tilbyr en risikovurderingsprosess som kan vurdere tap, utsatte områder og kvantifisere økonomiske tap av modellerte scenarioer.
PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
DNV GL har utviklet en ny metode som vektlegger motstandsdyktighet som nøkkelen til å takle klimarelaterte påkjenninger og utfordringer. 
For tredje året på rad har Global Opportunity Report 2017 identifisert morgendagens bærekraftige markeder. 
Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 
Prosjektet BEGIN skal legge til rette for økt bruk av blågrønn infrastruktur som kan bidra til å håndtere oversvømmelser og ekstremvær.