FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Prosjektet har forsket på en teknikk som skal blokkere ondartet protein-produksjon for å unngå at kreften formerer seg.
Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
Prosjektet skal utvide den innovative forretningsmodellen Living Labs i rurale regioner
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Optimalisert prosjekttilnærming for økt innovasjon innen landbruk, skogbruk og rurale områder.
Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor