Akvakultur

Havbruk

En generator kombinert med en databøye sørger for jevn strømforsyning til akvakulturanlegg.
Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.

Asco Harvester er en islandsk familiebedrift som spesialiserer seg på innsamling og prossesering av alger, skipsbygging og fiskeri. 

DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Målet er å få på plass teknologi som estimerer fiskebestander og reduserer bifangst.
Kystturisme, olje-og gassindustrien og havneaktiviteter bidrar til høy verdiskaping. Offshore-vind har enormt potensiale og sektoren vokser raskt.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
Teknologiske løsninger langs hele verdikjeden skal bidra til bærekraftig og konkurransedyktig sjømatproduksjon.
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene

AquaBioTech er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning og innovasjon innen akvakultur, marin vitenskap og klima og miljø.