Smarte byer og lokalsamfunn (Smart Cities and Communities)

Desentraliserte helserom, mobile helseløsninger og instrumenterte hjem skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.
Engineering – Ingegneria Informatica SPA er et ingeniør-konsern som designer, utvikler og har ansvar for innovative digitaliseringsløsninger for bedrifter
Resirkulering av boligblokker vil bidra til mer bærekraftig og ressurseffektiv utbygging.
Urban Innovative Actions er et EU-initiativ som tester nye løsninger i urbane områder i Europa.
Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
CityLoops utvikler, tester og demonstrerer innovative planleggingsverktøy som skal fremme sirkulære og ressurseffektive materialstrømmer.
4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.
En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.