Blå Vekst (Blue Growth)

MARCOD er et maritimt bransjeutviklingssenter og klyngesekretariat, som støtter utviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheter i den nordjyske maritime klyngen.
Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Innakva bedriftsklynge er til for virksomheter i og i tilknytning til den blå sektoren på Sørlandet.