Blå Vekst (Blue Growth)

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
Denne rapporten ser på hvordan man kan øke investeringene i den blå økonomien.
Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.

Nederland Maritime Technology (NMT) er et nettverk av verft, leverandører og tjenesteleverandører som jobber sammen for å oppnå resultater. På maritim teknologi er disse selskapene - store og små - svært dyktige og jakter nye utfordringer og løsninger.