Blå Vekst (Blue Growth)

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.

Nederland Maritime Technology (NMT) er et nettverk av verft, leverandører og tjenesteleverandører som jobber sammen for å oppnå resultater. På maritim teknologi er disse selskapene - store og små - svært dyktige og jakter nye utfordringer og løsninger.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.