Blå Vekst (Blue Growth)

Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Det EU-finansierte prosjektet Open Ocean Fish Cage har utviklet en strekkforankret betongmerd som muliggjør lakseoppdrett langt til havs
Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av sjømatimport
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.