Vannteknologi

Vannteknologi for effektiv utnyttelse til privat og kommersiell bruk

Det nederlandske selskapet Vitens tester neste generasjons vannforsyning.
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa

Fundació CTM (CTM) er et spansk høyteknologisk senter som hjelper kunder å forbedre konkurranseevnen gjennom teknologisk utvikling. Selskapet tilby spesialiserte tjenester og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter, særlig innen miljøteknologi og energi. CMT har spesialisert seg på resirkulert vann, avfallshåndtering og produktgjenvinning.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.

Facsa er et selskap som spesialiserer seg på håndtering av vannsykluser. Selskapet ble etablert i 1873 i Castellón i Spania. 

Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.