Samfunnsutfordringer

Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
Hvordan få bio-baserte produkter fra laboratorium til markedet? Bio Base NWE i Belgia har banet vei.
Cybersikkerhet frem som et av de største satsingsområdene til EU.
Ved hjelp av å kunne lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
Miljødebatten drar i retning av økt fokus på elektriske biler og utfasing av dieselbiler i Tyskland.
FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.

STOP-IT-prosjektet skal sikre kritisk vanninfrastruktur og levere en overførbar programvareplattform som beskytter mot fysiske og cyber-fysiske trusler. 

PUCS-prosjektet skal etablere en informasjonstjeneste som bygger på de beste tilgjengelige vitenskapelige urbane klimadata.
CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
UNaLab skal utvikle et robust bevisgrunnlag og europeisk rammeverk for å bedre byers klima og vannresistens.