Horisont 2020

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektiviteten innenfor den elektriske og elektroniske sektoren ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
Denne rapporten ser på de viktigste hindringene og driverne for bærekraftige forretningsmodeller.
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
NexTrust har som mål å øke effektivisering og bærekraft i den europeiske logistikksektoren.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.