Horisont 2020

Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

INMARE er et Horisont 2020-prosjekt hvor prosjektpartnerne samarbeider for å finne industrielle bruksområder for nye marine enzymer og bioaktive stoffer for målrettet produksjon av fine kjemikalier, stoffer og miljømessige opprydningsapplikasjoner. INMARE vil forene den tverrfaglige kompetansen og fasilitetene til akademiske og industrielle partnere. Dette vil inkludere en rekke kjerneaktiviteter.

CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.
WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å gjøre gjenvinning av kobolt mer miljøvennlig.
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
Det er nå mulig å installere, tilpasse og programmere en robot i løpet av noen få dager. I fremtiden skal dette bare ta én dag.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.