Horisont 2020

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Det overordnede målet med EU-SysFlex-prosjektet er å sørge for kvalitetssikrede systemtjenester som sikrer at fornybar energi skal være ledende og dominerende i det globale energimarkedet.
Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
Fem byer og et tverrfaglig konsortium skal sammen bidra til mer bærekraftige, innovative forretningsmodeller for natur-baserte løsninger på urbane utfordringer.
Prosjektet har som målsetting å separere menneskeskapte og naturlige klimagasser, samt å skape en oversikt over utslippene fra CO2, CH4 og N2O over hele Europa.
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte