Aktiv og sunn aldring - et viktig marked for fremtiden?

Illustrasjonsbilde

En aldrende befolkning er en utfordring, ikke bare for Europa, men for hele verden. Verktøy som legger til rette for og bidrar til aktiv og sunn aldring, kan være løsningen verden trenger. 

EUs befolkning vil nå en topp i 2050, deretter vil tallet synke. Det er forventet at befolkningstallet i EU skal stige fra dagens 507 millioner til 560 millioner i 2050, deretter skal det sakte synke til 523 millioner innen 2060. Tallene er basert på dødelighetsgrad, fruktbarhetsgrad og netto innvandring. Bare land med de høyeste nivåene av netto innvandring vil fortsette å ha et økende befolkningstall.

Aldrende befolkning er et globalt fenomen

Europa er foreløpig det eldste kontinentet, med flest personer over 65 år sammenlignet med arbeidsaktiv befolkning. Europa vil derimot bli forbigått av Latin-Amerika i 2100. Utfordringene med en aldrende befolkning er drastiske også andre steder i verden. I Kina, for eksempel, vil det innen 2100 være en person over 65 år per person i arbeidslivet. Dette forholdet vil øke til 70% i Japan.
Kina, som representerer nesten 20% av verdens befolkning i 2010, vil redusere sin andel til 13% innen 2060.

Viktig med sunn aldring

Dødeligheten har gått ned blant alle aldersgrupper de siste årene, på bekostning av høyere sykelighet og økt antall år med kronisk sykdom. Hvis en høyere levetid derimot kan kobles til en økning i antall sunne og friske år, da vil ikke global aldring nødvendigvis medføre høyere helsekostnader, skriver prosjektleder i ACTIVAGE, Jorge Posada på bloggen www.activageproject.eu.
Helsekostnader påvirkes ikke av alder alene, skriver Posada videre, helsekostnader øker kraftig i årene før dødsfall, uansett aldersgruppe. Dermed er nøkkelen å holde folk sunne og borte fra helsevesenet. 

Trenger teknologi

Helse- velferdsteknologi utviklet de seneste årene har utvidet tilgangen til livreddende behandling. Ved å behandle sykdommer som tidligere ikke var til å behandle og ved å redde liv på bekostning av lengre sykdomsperioder, oppstår det ytterligere kostnader. Posada viser til rapporten The 2015 Aging Report og mener at teknologisk fremgang i fremtiden også kan bidra til å kutte kostnader. 

The 2015 Aging Report

Den demografiske trenden viser at Europa vil "gråne"  de kommende tiårene. Europakommisjonen har allerede anerkjent behovet for å løse utfordringene den aldrende befolkningen utgjør for de europeiske sosiale modellene. Samtidig er det et optimistisk bilde som tegnes, særlig for aktører innen helse- og velferdsteknologi: 

  • Befolkningen vil slutte å vokse og folk over 65 år vil representer et marked på over 200 millioner mennesker med spesifikke behov bare i Europa.
  • Helse- og velferdsteknologi kommer til å håndtere demografiske- og sykdomsendringer som gjør at næringen må vedta nye forretningsmodeller og tilby ulike produkter og tjenester. 
  • IKT og Tingenes internett (IoT) vil bidra til å utvikle tjenester som er fokusert på å forebygge snarere enn å behandle.
Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Marked