Banebrytende teknikker for å utvikle sensorer

Schema

Det avsluttede FP7 prosjektet SCHEMA har utviklet innovativ sensorbasert teknologi for å oppdage skadelige kjemikalier i marine økosystemer for å øke forståelsen av menneskeskapte konsekvenser og bærekraftig liv i havet.

Havet spiller en viktig rolle i å bestemme klima og vær, det er en viktig kilde til mat, det er en del av livsgrunnlaget til milliarder av mennesker og sikrer at økonomiene i mange land holder seg i bevegelse. Men sjø- og landbaserte menneskelige aktiviteter påvirker i økende grad helsen til marine økosystemer.

Vanskelig å overvåke

SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer, og som potensielt påvirker menneskers helse, fiskeindustrien, kystturismen og langsiktig bærekraft i havene.

En rekke marine økosystemer er underpresterende på grunn av den alvorlige miljøbelastningen fra menneskelige aktiviteter, men overvåkning av dette er problematisk. Den kommersielle tilgjengeligheten til sensorer og følere er fremdeles begrenset. De fleste av disse er for store, dyre og bruker store mengder energi, og hindrer dermed utbredt bruk.

Har utviklet miniatyrsensorer

For å overkomme måleproblemer og forbedre overvåkingen av havene har SCHEMA utviklet miniatyrsensorer som kan kartlegge en rekke menneskeskapte og naturlige kjemiske og biologiske forbindelser i meget høy oppløsning. De kan oppdage spormetaller; arter som spiller en rolle i karbonsyklusen som eksempelvis karbonat, kalsium og hydrogen-ion; næringsstoffer som nitrogen og nitrat; flyktige organiske forbindelser; potensielle skadelige alger og biotoxiner - som alle kan ha negativ innvirkning på havhelsen.

Næringsstoffer kan forårsake utvikling av skadelige algeblomster og økning i oksygenforstøvende soner i havene. Metall og organiske forbindelser kan ha langsiktig innvirkning på marine biomassesammensetning aktivitet og helse på grunn av deres toksisitet, utholdenhet og tendens til å akkumulere langs næringskjeden.

Sensorene kan også bidra til å overvåke havets evne til å absorbere karbondioksid, hvilket er en sentral faktor i kampen mot klimaendringer.

Vil gi tilgang til viktig data

Prosjektet benyttet banebrytende teknikker for å utvikle kraftige sensorer med lavt strømforbruk.

SCHEMAs nye teknologi ble testes i områder av Atlanterhavet og utenfor Middelhavskysten. Testene lykkes i å oppdage kilder til farlige kjemiske og biologiske forbindelser. SCHEMA oppdaget gjennom disse testene blant annet giftig sink og kobber fra en industriell opprinnelse i Arcachon-bukten i Sørvest-Frankrike. Disse dataene vil hjelpe forskere til å videreutvikle overvåkningsstrategier, øke muligheten til å forutsi virkningen av toksiner på det lokale økosystemet, og bidra til å utvikle måter for bærekraftig styring av havets økosystemer.

Nå arbeider partnerne i prosjektet med å bringe de feltvaliderte prototypene ut på markedet, samt forbedre evnen til å oppdage andre skadelige kjemiske forbindelser.

Her kan du lese mer om SCHEMA.

Bilde @SCHEMA

Artikkel fokus
Innovasjon