Elektrolyse for reduksjon i luftforurensning og drivstoff

illustrasjonsbilde

En tidligere Royal Navy som tjenestegjorde på ubåter har brukt sin militære kunnskap til å utvikle en ny "grønn" bilenhet for å kutte bilistens drivstoffregninger og skadelige utslipp.

Enheten ’ezreo1’ reduserer forurensning fra biler og er på størrelse med et nettbrett som gjør den passer fint ved siden av motoren.

Ezreo1 utnytter hydrogen og fungerer slik:

  • En boks blir montert ved siden av bilens motor. Boksen bruker elektrolyse - dekomponering av væske ved hjelp av elektrisitet - for å lage en liten mengde veldig rent, kraftig hydrogen (kalt Ortho Hydrogen)
  • Hydrogenet går direkte inn i bensin- eller dieselmotorens drivstoff / luftblanding for en renere og raskere brenning som reduserer drivstoffkostnader og forurensning.
  • Væsken "suges" inn i motorens forbrenningskammer sammen med brennstoff-luftblandingen. Dette skaper en raskere, mer komplett og "kjøligere" brenning som eliminerer nesten alle avfallsgasser, gir bedre drivstofføkonomi og "drastisk reduserer" skadelige utslipp, inkludert karbondioksid, karbonmonoksid, NOX, karbon og partikler.
  • 80 prosent reduksjon i totale utslipp og om lag 20 prosent reduksjon i drivstofforbruk. Også dieselpartikkelfiltrene holdes rene.

Her kan du lese mer.

Artikkel fokus
Innovasjon
Kategorier