Energy Technology Perspectives 2017

Illustrasjonsbilde

Den årlige rapporten Energy Technology Perspectives 2017, ETP 2017, kartlegger store transformasjoner i energiteknologi i de kommende tiårene.

Det globale energisystemet er i endring. Flere mennesker kobler seg til nettet ettersom levestandarden forbedrer seg over hele verden. Etterspørselen etter forbruksmaskiner og elektroniske enheter øker. Nye og innovative transportteknologier, som elbiler og autonome biler, bidrar også til å øke strømforbruket.

Behov for tiltak

ETP 2017 fremhever at det er behov for avgjørende politiske tiltak og markedssignaler for å drive teknologisk utvikling og dra nytte av bredere elektrifisering over hele verden. Investeringer i sterkere og smartere infrastrukturer, inkludert overføringskapasitet, lagringskapasitet og teknologier for etterspørselsteknologi er nødvendige for å bygge et effektivt, lavkarbon, integrert, fleksibelt og robust energisystem. Dagens politikk er ikke tilstrekkelig til å oppnå langsiktige globale klimamål.

Bygninger kan bli sentrale

Ved å se på bestemte sektorer, viser ETP 2017 at bygninger kan spille en viktig rolle i å støtte energisystemtransformasjonen. Høyeffektiv belysning, kjøling og apparater kan spare nesten tre fjerdedeler av dagens globale etterspørsel etter elektrisitet mellom nå og 2030 hvis de blir utplassert raskt.

Politikk er avgjørende

Rapporten viser at politikk for å støtte energiteknologiinnovasjon på alle stadier, fra forskning til full distribusjon, vil være avgjørende for å høste energisikkerhet, miljø og økonomiske fordeler av energisystemtransformasjoner. Rapporten foreslår også at den viktigste utfordringen for energipolitiske beslutningstakere vil være å bevege seg bort fra et synkende perspektiv mot en som muliggjør systemintegrasjon.

Artikkel fokus
Marked