Etterspørselen etter kull reduseres og øker etter gass: Verdens energibalanse 2016

illustrasjonsbilde

Den globale kullproduksjonen falt betydelig i 2016, mens den globale handel med naturgass var oppe.

Dette er to av hovedbudskapene i World Energy Balances, IEAs omfattende energistatistikk. Dataene er fra rundt 150 regioner og land.

Kraftig nedgang i kullproduksjon

Kullproduksjonen falt kraftig i Kina i 2016 med rundt 320 millioner tonn eller 9% - et fall som tilsvarer mer enn den totale produksjonen i Sør-Afrika, verdens femte største kulleksportør. Kullproduksjonen falt også andre steder, som for eksempel USA og Australia, noe som førte til at verdensproduksjonen falt med 458 millioner tonn.

http://www.iea.org/newsroom/news/2017/august/coal-falls-as-gas-rises-world-energy-balances-in-2016.html

Kilde.

Lavere etterspørsel

En grunn til at produksjonen falt i Kina var lavere etterspørsel, spesielt for kraftproduksjon, selv om Kina fortsatt bruker halvparten av verdens kull. Lavere etterspørsel etter kull er også sett over OECD, spesielt i USA og Storbritannia. Så globalt, til tross for en økning i India, ble det globale kullforbruket i 2016 redusert med rundt 2%.
Overgangen fra kull er mest tydelig i OECD, der elektrisitetsproduksjon fra gass i 2016 var nesten lik kullproduksjonen for første gang noensinne. Se figur under.

http://www.iea.org/newsroom/news/2017/august/coal-falls-as-gas-rises-world-energy-balances-in-2016.html

Kilde.

Les hele artikkelen "Coal falls as gas rises: World energy balances in 2016" på IEA (Internation Energy Agency) sin nettside her.

 

Artikkel fokus
Marked
Kategorier