EU lanserer ny plaststrategi

http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

EUs kommende plaststrategi skal snu problemer til nye muligheter for teknologisk utvikling og økonomisk vekst for Europa, skriver Regjeringen.

I Europakommisjonens handlingsplan for sirkulærøkonomi fra desember 2015 er plast et av de prioriterte områdene. Som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen skal Europakommisjonen lansere en strategi om plast i løpet av de kommende månedene. 
Plast er et viktig materiale for verdensøkonomien. Den globale produksjonen har økt jevnt siden sekstitallet, og nådde i 2014 311 millioner tonn. EUs plaststrategi skal bidra til smartere bruk av plast, noe som vil redusere de negative miljø- og klimaeffektene som plast bidrar til. 

 

Dokument (høyreklikk lenke og velg lagre som)
Artikkel fokus
Offentlig forvaltning